Kundcase

Intervju med Micael Nyman på Luleå markanläggning

2024-03-14

"Dem har inte så stor konkurrens och den konkurrensen dem har är ofta större leverantörer där BCT kan utföra samma jobb men till ett konkurrenskraftigare pris."

1. Hur kom du i kontakt med BCT?

Björna hade gjort ett jobb åt en leverantör till oss så det kom på rekommendation därifrån.

2. Hur kom det sig att du valde att nyttja BCT.

Dem har inte så stor konkurrens och den konkurrensen dem har är ofta större leverantörer där BCT kan utföra samma jobb men till ett konkurrenskraftigare pris.

3. Beskriv hur uppdraget såg ut som BCT anställdes för att utföra?

Det handlade om rörspräckning och styrd borrning i vägmiljö. Det är en perfekt underleverantör till oss för det jobbet som vår kund efterfrågade.

4. Beskriv din upplevelse av samarbetet.

Fanns det något som var extra bra/ som du hade önskat kunde skötas smidigare. Det är ett jättebra företag att jobba med. Björn är jävligt trevlig, flexibel och högst kompetent.

5. Kommer du anlita BCT igen för likande jobb?

På grund av deras engagemang och deras tekniska kunnande så Ja! Definitivt. 6. Skulle du rekommendera BCT för andra? Självklart!