Styrd borrning

Man vet ju aldrig innan hur marken är. Om det är mycket sten, om det lätt borrat eller vad som kan vara så det ser man ju från fall till fall men i dem fall där BCT kan borra sköts det bra från start till slut.

Kenneth Thunholm på Svevia

Kommer du anlita BCT igen för likande jobb?

Ja så sent som igår så lossade vi av rör som BCT ska svetsa åt oss. Vi anlitar dem löpande.

Kenneth -  Svevia

Vid behov att dra fram nya kanalisationer i obruten mark så passar Styrd borrning.

Vi denna metod så startar man borrning från markytan och följer en uppgjord borrlinje. Under arbetet kan man från markytan följa borrningen med en mottagare som förs över den plats som borrhuvudet befinner sig.

Man kan på detta sätt kontrollera att tänkt borrlinje följs i höjdläge och sidoläge.

Styrd Borrning kan ske under vägar,  motorvägar, gator med befintliga ledningar, serviser till byggnader, ömtåliga parkytor, under åkermark för att hindra avgrävning av dräneringar. Exemplen är många och idag är det oftast tanken som sätter stopp för att se möjligheterna med styrd borrning

Fakta Styrd Borrning
  • Start från markyta borrlängder upp till 300 meter
  • Rördimensioner från 40 mm och uppåt –
  • Möjligt att dra flera rör samtidigt
  • Sökinstrumentet anger exakt djup och lutning