Rörspräckning /  Burstning

Dem har inte så stor konkurrens och den konkurrensen dem har är ofta större leverantörer där BCT kan utföra samma jobb men till ett konkurrenskraftigare pris.

Micael Nyman på Luleå markanläggning

Då ett gammalt rör är i behov av renovering/utbyte passar metoden Burstning.

Från en startschakt trycker man igenom dragstänger i det gamla röret till en mottagningschakt.

Framme i mottagningsschakten sätter man på en kniv samt en expanderkona som man fäster nya PE-röret i.

Detta dras sedan tillbaka till startschakten och samtidigt som man spräcker den gamla ledningen drar man in en ny.

Metoden kan användas på alla typer av rör såsom gjutjärn, segjärn, betong och lergods.

Kan användas på vatten-, gas-, dag-, spillvatten- och övriga industriledningar

Kräver minimal schaktning

Fakta Rörspräckning /  Burstning
  • Draglängder upp till 200 meter
  • Utbyte av rör från 100 mm -
  • Möjligheten att öka dimensionen av befintligt rör
  • Lämplig för i alla miljöer
  • Snabb metod (normalt minst en sträcka per dag)