Hammarborrning

Hammarborrning är en metod som används när materialet inte är lämpligt för styrd borrning eller tryckning.

Dvs att det i materialet finns mycket sten och block t.ex morän eller uppfyllda vägar.

Metoden används för raka korsningar under vägar. Med hjälp av en luftdriven hammare så slår man sönder ev. stenar och även berg som ligger i borrlinjen. I samband med att hammaren arbetar sig framåt så driver man samtidigt med sig ett stålrör.

Fakta Hammarborrning
  • Lämpliga längder 8-50 m.
  • Dimensioner upp till 400 mm.
  • Längre längder är möjliga.