AT-borrning

Jag har bara bra erfarenheter av Björn. Oavsett om man är ute i god tid eller om det har dykt upp en situation där det blir stressigt så är han aldrig omöjlig utan dem löser det.

Ulf Isengren på Vattenfall Services

AT-borrning fungerar på samma sätt som styrd borrning men med skillnaden att den klarar av sämre markförhållanden.

Dvs där Styrd borrning inte kommer fram t.ex moränmark så kommer At-borrningen fram.

Klarar även block och berg.

Fakta AT-borrning
  • Start från markyta borrlängder upp till 300 meter
  • Rördimensioner från 110 mm och uppåt –
  • Sökinstrumentet anger exakt djup och lutning
  • Klarar block och berg